Show menu

Ateljejske portretne fotografije na Slovenskem od sredine 19. do začetka 20. stoletja